• ερωτήσεις & απαντήσεις
 • public.gr
 • Blog
 • 55 καταστήματα
 • επικοινωνία
 • live chat
 
 

Όροι αγοράς και χρήσης εισιτηρίων

 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης σε σύστημα διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), αποκλειστικά μέσω της αναγραφόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
 • Ο χρήστης του εισιτηρίου αποδέχεται τους όρους χρήσης του ως άνω συστήματος όπως καταγράφονται εδώ και στον αντίστοιχο ιστότοπο.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς (ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης, διάρκεια προβολής, ώρα έναρξης και λήξης προσέλευσης)
 • Υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διαδικτυακής μετάδοσης, το περιεχόμενο και την τεχνική υποδομή για την υλοποίησή της, είναι ο αναφερόμενος στο δελτίο αυτό Διοργανωτής και όχι τα φυσικά ή ηλεκτρονικα σημεία έκδοσης εισιτηρίων.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας live streaming που έχει επιλεγεί με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας, ακόμα και για μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων προβολών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στην πλατφόρμα.
 • Για την παρακολούθηση της προβολής εκ μέρους του θεατή, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση συσκευής (PC, laptop, smartphone, tablet) μέσω φυλλομετρητή (browser) που υποστηρίζει HTML5, EcmaScript 6+ και με ενεργοποιημένα τα cookies.
 • Υποστηρίζεται η προβολή σε Smart TV τηλεοράσεις είτε μέσω σύνδεσης με υπολογιστή με καλώδιο HDMI. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφαρμογής Internet Browser η οποία θα πρέπει να υποστηρίζει HTML5, Javascript, Cookies και αποκωδικοποίηση video H.264. Επειδη ορισμένα μοντέλα Smart TV δεν διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συστήνεται η χρήση καλωδίου HDMI.
 • Για τον έλεγχο συμβατότητας της συσκευής σας με την ιστοσελίδα μετάδοσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την διεύθυνση: https://stream.ticketservices.gr/ χρησιμοποιώντας τον δοκιμαστικό κωδικό "test"
 • Κάθε εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και μόνο σε μία συσκευή ή πρόγραμμα πλοήγησης. Μετά την επικύρωση του κωδικού πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του σε άλλη συσκευή ή ακόμα και σε άλλον browser στην ίδια συσκευή. Υποστηρίζεται όμως η διακοπή της μετάδοσης και η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, ώστε ο θεατής να αλλάξει συσκευή ή browser.
 • Η ποιότητα της μετάδοσης εξαρτάται από τον εξοπλισμό του θεατή και την ποιοτητα/ταχύτητα σύνδεσής του στο διαδίκτυο. Αν παρατηρήσετε διακοπές ή καθυστερήσεις στην μετάδοση, δοκιμάστε να ελαττώσετε την ανάλυση της εικόνας.
 • Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ελλειμματική ηλεκτρονική υποδομή του θεατή, την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή άλλες τεχνικές δυσκολίες που τυχόν θα συναντήσει ο θεατής κατά την παρακολούθηση της διαδικτυακής αυτής προβολής.
 • Το περιεχόμενο της διαδικτυακής προβολής ανήκει στον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η καταγραφή του με τεχνικά μέσα, ούτε η αναμετάδοσή του. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής δύναται να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αποζημίωσή του.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στην διαδικτυακή προβολή παραχωρείται αποκλειστικά για ιδιωτική/οικιακή χρήση, εκτός αν ο θεατής έχει προμηθευτεί ειδική άδεια πρόσβασης (εισιτήριο) για ομαδική προβολή σε φυσικό χώρο.
 • Εάν η προβολή αναβληθεί εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, καιρικών συνθηκών ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εαν η προβολή ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, με ευθύνη του Διοργανωτή.
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο - τηλέφωνο - διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.