• ερωτήσεις & απαντήσεις
 • public.gr
 • Blog
 • 55 καταστήματα
 • επικοινωνία
 • live chat
 
 

Όροι χρήσης εισιτηρίου video on demand

 • Το εισιτήριο εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης σε σύστημα διαδικτυακής προβολής (video on demand), αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://nationalopera.gr/gnotv
 • Στην πλατφόρμα της GNO TV είναι απαραίτητη η δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη, ανεξάρτητα από τον λογαριασμό χρήστη που τυχόν δημιουργήθηκε στο ticketservices.gr για την αγορά του εισιτηρίου.
 • Ο χρήστης του παρόντος δελτίου αποδέχεται τους όρους χρήσης τού ως άνω συστήματος όπως καταγράφονται και στον αντίστοιχο ιστότοπο.
 • Η πρόσβαση με τον συγκεκριμένο κωδικό πρόσβασης επιτρέπεται για απεριόριστο αριθμό προβολών και για τη διάρκεια ενός μήνα από την πρώτη χρήση του κωδικού.
 • Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής προβολής, το περιεχόμενο και την τεχνική υποδομή για την υλοποίησή της είναι ο αναφερόμενος στο δελτίο αυτό Διοργανωτής και όχι τα φυσικά ή ηλεκτρονικά σημεία έκδοσης εισιτηρίων.
 • Η διαδικτυακή μετάδοση της προβολής πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας (video on demand) που έχει επιλεγεί με σκοπό την εξασφάλιση απρόσκοπτης διαθεσιμότητας και ομαλής λειτουργίας, ακόμα και για μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων προβολών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην πλατφόρμα.
 • Για την παρακολούθηση της προβολής εκ μέρους του θεατή είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση συσκευής (PC, laptop, smartphone, tablet) μέσω φυλλομετρητή (browser) που υποστηρίζει HTML5, EcmaScript 6+ και με ενεργοποιημένα τα cookies. Συμβατοί φυλλομετρητές: Chrome for Android 34+ / Chrome for Desktop 34+ / Firefox for Android 41+ / Firefox for Desktop 42+ / ΙE11+ for Windows 8.1+ / Edge for Windows 10+ / Opera for Desktop / Vivaldi for Desktop / Safari for Mac 8+ (beta)
 • Υποστηρίζεται η προβολή σε τηλεοράσεις μέσω σύνδεσης με τη συσκευή αναπαραγωγής με καλώδιο HDMI. Σε κάποιες τηλεοράσεις που υποστηρίζουν τους συμβατούς φυλλομετρητές είναι δυνατή η προβολή απευθείας μέσω αυτών.
 • Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ελλειμματική ηλεκτρονική υποδομή του θεατή, την ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ή άλλες τεχνικές δυσκολίες που τυχόν θα συναντήσει ο θεατής κατά την παρακολούθηση της διαδικτυακής αυτής προβολής.
 • Το περιεχόμενο της διαδικτυακής προβολής καθώς και τα πνευματικά δικαιώματά του ανήκουν στον Διοργανωτή και δεν επιτρέπεται η καταγραφή του με οποιαδήποτε τεχνικά μέσα, ούτε η αναμετάδοσή του. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ο Διοργανωτής δύναται να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την αποζημίωσή του.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικτυακή προβολή παραχωρείται αποκλειστικά για ιδιωτική / οικιακή χρήση, εκτός αν ο θεατής έχει προμηθευτεί ειδική άδεια πρόσβασης (εισιτήριο) για δημόσια προβολή σε φυσικό χώρο.
 • Εάν η προβολή αναβληθεί εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση από τον Διοργανωτή για τυχόν επανάληψή της με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η προβολή ματαιωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων, με ευθύνη του Διοργανωτή.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρήση του κωδικού ή στην ποιότητα μετάδοσης παρέχεται τεχνική υποστήριξη με αποστολή email στο gnotvsupport@nationalopera.gr (απάντηση εντός 24 ωρών).
 • Εισιτήρια αγορασμένα με οποιονδήποτε τρόπο (ταμείο – τηλέφωνο – διαδίκτυο) δεν επιστρέφονται, ούτε αλλάζονται.